Pylenie dla regionu Praga

Babka
Trawy
Szczaw
Bylica pospolita
Ambrozja
Żyto
Dąb
Leszczyna
Wiąz
Brzoza
Topola
Buk
Olcha
Babka
Trawy
Szczaw
Dąb
Bylica pospolita
Ambrozja
Żyto
Leszczyna
Wiąz
Brzoza
Topola
Buk
Olcha
Babka
Trawy
Szczaw
Dąb
Bylica pospolita
Ambrozja
Żyto
Leszczyna
Wiąz
Brzoza
Topola
Buk
Olcha
Babka
Trawy
Szczaw
Dąb
Bylica pospolita
Ambrozja
Żyto
Leszczyna
Wiąz
Brzoza
Topola
Buk
Olcha
Babka
Trawy
Szczaw
Bylica pospolita
Ambrozja
Żyto
Dąb
Leszczyna
Wiąz
Brzoza
Topola
Buk
Olcha
Babka
Trawy
Szczaw
Bylica pospolita
Ambrozja
Żyto
Dąb
Leszczyna
Wiąz
Brzoza
Topola
Buk
Olcha
Babka
Trawy
Szczaw
Bylica pospolita
Ambrozja
Żyto
Dąb
Leszczyna
Wiąz
Brzoza
Topola
Buk
Olcha