Jakość powietrza w regionie Radom

Radom
Dobra
Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Europejski Indeks Jakości Powietrza
Umiarkowana
Dostateczna
Dostateczna
Dobra
Dobra