Jakość powietrza w regionie Praga

Praga
Dobra
Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Europejski Indeks Jakości Powietrza
Umiarkowana
Umiarkowana
Umiarkowana
Dobra
Dobra