Jakość powietrza w regionie Warszawa

Warszawa
Umiarkowana
Europejski Indeks Jakości Powietrza