Jakość powietrza w regionie Tychy

Tychy
Dobra
Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Europejski Indeks Jakości Powietrza
Dobra
Umiarkowana
Umiarkowana
Dobra
Dobra