Jakość powietrza w regionie Poznań

Poznań
Dostateczna
Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Europejski Indeks Jakości Powietrza
Dostateczna
Umiarkowana
Dobra
Dobra
Dobra