Jakość powietrza w regionie Lublin

Lublin
Dobra
Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Europejski Indeks Jakości Powietrza
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Bardzo dobra
Bardzo dobra