Jakość powietrza w regionie Legnica

Legnica
Umiarkowana
Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Europejski Indeks Jakości Powietrza
Dostateczna
Dostateczna
Umiarkowana
Dobra
Dobra