Jakość powietrza w regionie Gliwice

Gliwice
Dostateczna
Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Europejski Indeks Jakości Powietrza
Dostateczna
Dostateczna
Dostateczna
Umiarkowana
Umiarkowana