Jakość powietrza w regionie Bytom

Bytom
Dostateczna
Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Europejski Indeks Jakości Powietrza
Dostateczna
Dostateczna
Dobra
Dobra
Dobra