Jakość powietrza w regionie Bydgoszcz

Bydgoszcz
Dobra
Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Europejski Indeks Jakości Powietrza
Umiarkowana
Dobra
Dobra
Dobra
Dobra