Pylenie dla regionu Zakopane

Pokrzywa
Trawy
Szczaw
Komosa
Babka
Dąb
Bylica pospolita
Lipa
Ambrozja
Leszczyna
Topola
Brzoza
Olcha
Pokrzywa
Trawy
Komosa
Szczaw
Babka
Dąb
Bylica pospolita
Lipa
Ambrozja
Leszczyna
Topola
Brzoza
Olcha
Pokrzywa
Trawy
Komosa
Szczaw
Babka
Dąb
Bylica pospolita
Lipa
Ambrozja
Leszczyna
Topola
Brzoza
Olcha
Pokrzywa
Trawy
Komosa
Szczaw
Babka
Dąb
Bylica pospolita
Lipa
Ambrozja
Leszczyna
Topola
Brzoza
Olcha
Pokrzywa
Trawy
Komosa
Szczaw
Babka
Dąb
Bylica pospolita
Lipa
Ambrozja
Leszczyna
Topola
Brzoza
Olcha
Pokrzywa
Trawy
Komosa
Szczaw
Babka
Dąb
Bylica pospolita
Lipa
Ambrozja
Leszczyna
Topola
Brzoza
Olcha
Pokrzywa
Trawy
Lipa
Komosa
Szczaw
Babka
Dąb
Bylica pospolita
Ambrozja
Leszczyna
Topola
Brzoza
Olcha