Pylenie dla regionu Świnoujście

Brzoza
Wierzba
Jesion
Wiąz
Buk
Bylica pospolita
Ambrozja
Leszczyna
Trawy
Żyto
Szczaw
Topola
Babka
Olcha
Brzoza
Wierzba
Jesion
Buk
Bylica pospolita
Ambrozja
Leszczyna
Trawy
Wiąz
Żyto
Szczaw
Topola
Babka
Olcha
Brzoza
Buk
Wierzba
Jesion
Bylica pospolita
Ambrozja
Leszczyna
Trawy
Wiąz
Żyto
Szczaw
Topola
Babka
Olcha
Brzoza
Wierzba
Jesion
Trawy
Buk
Bylica pospolita
Ambrozja
Leszczyna
Wiąz
Żyto
Szczaw
Topola
Babka
Olcha
Trawy
Brzoza
Buk
Wierzba
Jesion
Bylica pospolita
Ambrozja
Leszczyna
Wiąz
Żyto
Szczaw
Topola
Babka
Olcha
Bylica pospolita
Ambrozja
Leszczyna
Trawy
Wiąz
Brzoza
Buk
Wierzba
Żyto
Szczaw
Topola
Babka
Jesion
Olcha
Trawy
Brzoza
Buk
Wierzba
Jesion
Bylica pospolita
Ambrozja
Leszczyna
Wiąz
Żyto
Szczaw
Topola
Babka
Olcha