Olcha
Topola
Leszczyna
Dąb
Pokrzywa
Bylica pospolita
Lipa
Ambrozja
Trawy
Komosa
Szczaw
Babka
Brzoza
Topola
Olcha
Leszczyna
Dąb
Pokrzywa
Bylica pospolita
Lipa
Ambrozja
Trawy
Komosa
Szczaw
Babka
Brzoza
Topola
Olcha
Dąb
Pokrzywa
Bylica pospolita
Lipa
Ambrozja
Leszczyna
Trawy
Komosa
Szczaw
Babka
Brzoza
Topola
Olcha
Dąb
Pokrzywa
Bylica pospolita
Lipa
Ambrozja
Leszczyna
Trawy
Komosa
Szczaw
Babka
Brzoza
Topola
Brzoza
Olcha
Dąb
Pokrzywa
Bylica pospolita
Lipa
Ambrozja
Leszczyna
Trawy
Komosa
Szczaw
Babka
Topola
Brzoza
Olcha
Dąb
Pokrzywa
Bylica pospolita
Lipa
Ambrozja
Leszczyna
Trawy
Komosa
Szczaw
Babka
Topola
Brzoza
Olcha
Dąb
Pokrzywa
Bylica pospolita
Lipa
Ambrozja
Leszczyna
Trawy
Komosa
Szczaw
Babka