Pylenie dla regionu Kołobrzeg

Pokrzywa
Trawy
Lipa
Szczaw
Babka
Komosa
Dąb
Bylica pospolita
Ambrozja
Leszczyna
Topola
Brzoza
Olcha
Pokrzywa
Trawy
Lipa
Szczaw
Babka
Komosa
Dąb
Bylica pospolita
Ambrozja
Leszczyna
Topola
Brzoza
Olcha
Pokrzywa
Trawy
Lipa
Szczaw
Babka
Komosa
Dąb
Bylica pospolita
Ambrozja
Leszczyna
Topola
Brzoza
Olcha
Pokrzywa
Trawy
Lipa
Szczaw
Babka
Komosa
Dąb
Bylica pospolita
Ambrozja
Leszczyna
Topola
Brzoza
Olcha
Pokrzywa
Trawy
Lipa
Komosa
Szczaw
Babka
Dąb
Bylica pospolita
Ambrozja
Leszczyna
Topola
Brzoza
Olcha
Pokrzywa
Trawy
Lipa
Komosa
Szczaw
Babka
Dąb
Bylica pospolita
Ambrozja
Leszczyna
Topola
Brzoza
Olcha
Pokrzywa
Lipa
Trawy
Komosa
Szczaw
Babka
Dąb
Bylica pospolita
Ambrozja
Leszczyna
Topola
Brzoza
Olcha