Pylenie dla regionu Gliwice

Trawy
Dąb
Pokrzywa
Szczaw
Babka
Brzoza
Bylica pospolita
Lipa
Ambrozja
Leszczyna
Komosa
Topola
Olcha
Trawy
Dąb
Pokrzywa
Szczaw
Brzoza
Babka
Bylica pospolita
Lipa
Ambrozja
Leszczyna
Komosa
Topola
Olcha
Trawy
Dąb
Pokrzywa
Szczaw
Brzoza
Babka
Bylica pospolita
Lipa
Ambrozja
Leszczyna
Komosa
Topola
Olcha
Trawy
Dąb
Pokrzywa
Szczaw
Babka
Brzoza
Bylica pospolita
Lipa
Ambrozja
Leszczyna
Komosa
Topola
Olcha
Trawy
Pokrzywa
Szczaw
Babka
Brzoza
Dąb
Bylica pospolita
Lipa
Ambrozja
Leszczyna
Komosa
Topola
Olcha
Pokrzywa
Trawy
Szczaw
Babka
Dąb
Bylica pospolita
Lipa
Ambrozja
Leszczyna
Komosa
Topola
Brzoza
Olcha