Pylenie dla regionu Bornholm

Leszczyna
Olcha
Bylica pospolita
Ambrozja
Trawy
Wiąz
Brzoza
Jesion
Leszczyna
Olcha
Bylica pospolita
Ambrozja
Trawy
Wiąz
Brzoza
Jesion
Leszczyna
Olcha
Bylica pospolita
Ambrozja
Trawy
Wiąz
Brzoza
Jesion
Leszczyna
Olcha
Bylica pospolita
Ambrozja
Trawy
Wiąz
Brzoza
Jesion
Leszczyna
Olcha
Bylica pospolita
Ambrozja
Trawy
Wiąz
Brzoza
Jesion
Leszczyna
Olcha
Bylica pospolita
Ambrozja
Trawy
Wiąz
Brzoza
Jesion
Leszczyna
Olcha
Bylica pospolita
Ambrozja
Trawy
Wiąz
Brzoza
Jesion