Jakość powietrza w regionie Zabrze

Zabrze
Dobra
Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Europejski Indeks Jakości Powietrza
Dostateczna
Dostateczna
Umiarkowana
Dobra
Dobra