Jakość powietrza w regionie Władysławowo

Władysławowo
Umiarkowana
Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Europejski Indeks Jakości Powietrza
Umiarkowana
Dobra
Dobra
Dobra
Dobra