Jakość powietrza w regionie Ustka

Ustka
Bardzo dobra
Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Europejski Indeks Jakości Powietrza
Dobra
Umiarkowana
Dobra
Dobra
Dobra