Jakość powietrza w regionie Szczecinek

Szczecinek
Dobra
Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Europejski Indeks Jakości Powietrza
Bardzo dobra
Dobra
Bardzo dobra
Bardzo dobra
Bardzo dobra