Jakość powietrza w regionie Szczecin

Szczecin
Dobra
Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Europejski Indeks Jakości Powietrza
Dobra
Umiarkowana
Umiarkowana
Dobra
Dobra