Jakość powietrza w regionie Rybnik

Rybnik
Umiarkowana
Europejski Indeks Jakości Powietrza