Jakość powietrza w regionie Ruda Śląska

Ruda Śląska
Dobra
Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Europejski Indeks Jakości Powietrza
Dobra
Umiarkowana
Umiarkowana
Dobra
Dobra