Jakość powietrza w regionie Łódź

Łódź
Dostateczna
Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Europejski Indeks Jakości Powietrza
Dostateczna
Umiarkowana
Dostateczna
Dobra
Dobra