Jakość powietrza w regionie Lodz Ghetto

Lodz Ghetto
Dobra
Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Europejski Indeks Jakości Powietrza
Dobra
Umiarkowana
Dobra
Dobra
Dobra