Jakość powietrza w regionie Gdynia

Gdynia
Bardzo dobra
Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Europejski Indeks Jakości Powietrza
Umiarkowana
Umiarkowana
Umiarkowana
Dobra
Dobra