Jakość powietrza w regionie Bielsko-Biała

Bielsko-Biała
Dobra
Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Europejski Indeks Jakości Powietrza
Dobra
Dostateczna
Dostateczna
Dobra
Dobra