Łódź
0
niski
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
usłonecznienie
0 h
07:20 15:38
max.
niski
średni
wysoki
bardzo wysoki
ekstremalny
1
niski
1
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
usłonecznienie
0 h
07:22 15:37
max.
1
niski
1
1
1
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
usłonecznienie
0 h
07:23 15:36
max.
1
niski
1
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
usłonecznienie
0 h
07:25 15:36
max.
0
niski
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
usłonecznienie
0 h
07:26 15:35
max.
1
niski
1
1
1
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
usłonecznienie
1 h
07:27 15:34
max.