Indeks UV Kielce

Kielce
4
średni
3
4
4
3
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
usłonecznienie
8 h
06:29 18:27
25°
max.
niski
średni
wysoki
bardzo wysoki
ekstremalny
4
średni
1
2
3
4
4
3
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
usłonecznienie
12 h
06:30 18:25
25°
max.
4
średni
1
2
3
4
3
3
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
usłonecznienie
12 h
06:32 18:23
24°
max.
4
średni
1
2
3
4
3
3
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
usłonecznienie
11 h
06:33 18:20
24°
max.
3
średni
1
2
3
3
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
usłonecznienie
7 h
06:35 18:18
19°
max.
3
średni
1
2
3
3
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
usłonecznienie
6 h
06:37 18:16
17°
max.