Polityka prywatności

1. Podmiot odpowiedzialny

Podmiot odpowiedzialny:

WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH
Karl-Legien-Straße 194a
D-53117 Bonn
Niemcy

e-mail: info@pogodairadar.pl
telefon: +49 228 55937-998
telefax: +49 228 55937-80

2. Cel

WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH bardzo poważnie traktuje ochronę danych osobowych. W związku z tym informujemy użytkowników o rodzaju danych, które zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy. Nasz obowiązek w tym zakresie wynika z z ustawy o ochronie danych w telekomunikacyjnych usługach cyfrowych oraz europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Poniżej znajduje się polityka prywatności dotycząca korzystania z naszych aplikacji (Pogoda & Radar, Radar opadów).

3. Dane osobowe

Dane osobowe to wszystkie dane, które zawierają informacje o osobistych lub faktycznych okolicznościach konkretnego lub możliwego do zidentyfikowania klienta. Obejmuje to na przykład imię i nazwisko, adres zamieszkania, płeć, datę urodzenia, wiek, numer telefonu, adres e-mail lub adres IP. Ta lista nie jest wyczerpująca, ma na celu jedynie pokazanie, co może wchodzić w zakres danych osobowych.

4. Jakie dane gromadzimy, przetwarzamy lub wykorzystujemy?

4.1 Gromadzenie i wykorzystanie danych o lokalizacji

W naszych aplikacjach masz możliwość pobierania informacji o pogodzie dla określonej lokalizacji. W tym celu należy aktywować usługi lokalizacyjne w mobilnym systemie operacyjnym. Po aktywacji i uruchomieniu aplikacji po raz pierwszy, zostaniesz poproszony o zezwolenie na dostęp do informacji o lokalizacji. Potwierdzenie spowoduje, że aplikacja uzyska stały dostęp do informacji o Twojej aktualnej lokalizacji. Możesz wyłączyć dostęp do usług lokalizacyjnych danej aplikacji w dowolnym momencie w odpowiednich ustawieniach urządzenia mobilnego. Jeśli wyrazisz zgodę na dostęp do danych o lokalizacji, Twoje urządzenie mobilne będzie przesyłać nam dane dotyczące lokalizacji komórki telekomunikacyjnej, w której się znajdujesz. Jeśli Twoje urządzenie mobilne posiada odbiornik GPS, informacje o lokalizacji również zostaną przesłane. Dane dotyczące lokalizacji są zaokrąglane do 0,01°, dzięki czemu nie uzyskujemy danych o dokładnej lokalizacji.

5. Rodzaj danych osobowych gromadzonych, przetwarzanych lub wykorzystywanych przez strony trzecie

5.1 Wykorzystywanie reklam internetowych

W dalszej części informujemy o tym, jakie dane gromadzą, przetwarzają i wykorzystują nasi partnerzy reklamowi:

5.1.1 Gromadzenie danych w naszych aplikacjach

W naszych bezpłatnych aplikacjach wyświetlane są reklamy. W ramach dostarczania reklam są gromadzone i wykorzystywane dane osobowe. Podczas dostarczania reklam, my i nasi partnerzy reklamowi wykorzystujemy adresy IP, anonimowe identyfikatory urządzeń (identyfikator reklamowy) oraz informacje o urządzeniu (system operacyjny lub wersja, identyfikator urządzenia i język), a także dane określone w punkcie 4.1, w celu wyświetlania reklam produktów i usług, które mogą Cię zainteresować.

5.1.2 Kim są nasi partnerzy reklamowi i w jaki sposób można zrezygnować z gromadzenia danych przez naszych partnerów reklamowych na potrzeby reklamy internetowej w oparciu o stronę użytkownika.

Następujący partnerzy reklamowi są odpowiedzialni za gromadzenie danych w celu dostarczania reklam internetowych opartych na stronie użytkownika:

Ukryj listę partnerów

Przetwarzanie danych osobowych (adres IP, pliki cookies, identyfikatory urządzeń) odbywa się na podstawie Twojej zgody (w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub w szczególnych przypadkach na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ( Artykuł 6 (1) lit. f RODO).

WetterOnline uczestniczy w IAB Europe Transparency & Consent Framework i przestrzega jego specyfikacji i wytycznych. WetterOnline wykorzystuje platformę do zarządzania zgodami o numerze identyfikacyjnym 6.

Możesz dostosować lub anulować spersonalizowane reklamy oraz powiązane z nimi gromadzenie i przetwarzanie danych za pomocą ustawień ochrony danych.

5.2 Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych w procesie pomiarowym INFOnline Measurement

Nasza aplikacja wykorzystuje wieloetapową procedurę pomiarową „INFOnline Measurement” firmy INFOnline GmbH (https://www.INFOnline.de) w celu określenia parametrów statystycznych (wyświetlenie strony, wizyta, klient techniczny) dotyczących korzystania z naszej oferty cyfrowej. Celem pomiaru użytkowania jest statystyczne określenie intensywności użytkowania, liczby użyć i użytkowników naszej aplikacji oraz ich zachowania podczas surfowania - na podstawie jednolitej standardowej metody - a tym samym uzyskanie wartości porównywalnych na całym rynku. Dla wszystkich ofert cyfrowych, które należą do Stowarzyszenia Informacji dot. Stwierdzenia Dochodów z Reklam (Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. - IVW – https://www.ivw.eu), statystyki użytkowania są regularnie dostarczane przez IVW z wartościami wydajności „Page Impression” (Wyświetlenie strony) i „Visits” (Odwiedziny) (https://ausweisung.ivw-online.de/).

5.2.1 Podstawa prawna przetwarzania danych

Pomiar za pomocą INFOnline Measurement (system pseudonimów: IOMp) przez INFOnline GmbH odbywa się w ramach pomiaru użytkowania za zgodą art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Celem przetwarzania danych osobowych jest tworzenie cyfrowych wartości usług (wyświetleń strony, odwiedzin i klienta technicznego)) w celu tworzenia statystyk.

Statystyki służą do zrozumienia i udokumentowania korzystania z naszej oferty.

5.2.2 Rodzaj danych

Dane gromadzone za pomocą INFOnline Measurement nie pozwalają na jednoznaczną identyfikację użytkownika jako osoby ze względu na rodzaj i ilość danych. Stosowane są biblioteki pomiarowe, które podczas wywoływania aplikacji (klienta) automatycznie integrują i uruchamiają czujniki pomiarowe niezbędne do anonimowego (IOMb) i/lub pseudonimowego przetwarzania danych (IOMp) w celu ustalenia kluczowych danych.

W procedurze anonimowego spisu (IOMb) nie jest wymagane przetwarzanie danych osobowych, w tym w szczególności adresu IP. Jest to całkowicie usunięte z komunikacji i przetwarzania. Dodatkowo interfejs komunikacyjny tzw. „platforma serwisowa” jako punkt końcowy pomiaru uniemożliwia wymianę adresu IP użytkownika z systemami INFOnline w ramach pomiaru INFOnline. Adres IP jako dane osobowe jest usuwany w procesie spisu na platformie usługowej przed wysłaniem żądania pomiaru do INFOnline. Nie ma również geolokalizacji przy użyciu adresu IP. Zbiór danych wygenerowany w procesie spisu jest wyłącznie zbiorem danych PI.

W przypadku pseudonimizowanej metody pomiarowej (IOMp) w bibliotece pomiarów, zgodnie z unijnym rozporządzeniem RODO gromadzone są następujące dane mające osobiste odniesienie:

Adres IP: Każde urządzenie podłączone do Internetu wymaga unikalnego adresu do transmisji danych, tzw. adresu IP. Czasowe przechowywanie adresu IP jest technicznie konieczne ze względu na sposób działania Internetu. Przed każdym przetwarzaniem adresy IP są skracane o 1 bajti przetwarzane wyłącznie anonimowo. Nie ma możliwości przechowywania lub przetwarzania nieskróconych adresów IP.

Losowo wygenerowany identyfikator klienta: pomiar zasięgu wykorzystuje unikalny identyfikator urządzenia końcowego lub podpis utworzony na podstawie różnych automatycznie przesyłanych informacji o urządzeniu. Pomiar danych i późniejsze przypisanie do odpowiedniego identyfikatora jest możliwe, jeśli wywołujesz inne aplikacje, które również korzystają z pseudonimizowanej metody ("SZMnG") INFOnline GmbH. Następnie unikalne identyfikatory urządzeń mogą zostać przesłane do INFOnline GmbH jako skrót:

Identyfikator reklamy

ID instalacji

Android ID

Identyfikator sprzedawcy

Dane osobowe w rozumieniu unijnego rozporządzenia RODO są wykorzystywane do pomiaru wyłącznie w zakresie, w jakim biblioteka/ SDK jest wykorzystywana wobec użytkownika, któremu przypisano indywidualny adres IP i losowo wygenerowany identyfikator klienta w celu wywołania treści aplikacji. Pseudonimizowany pomiar (IOMp) jest wykonywany tylko w przypadku zgody użytkownika z Consent Management Platform (CMP).

5.2.3 Wykorzystanie danych

Metoda pomiarowa INFOnline GmbH stosowana w tej aplikacji określa dane dotyczące użytkowania. Odbywa się to w celu zbierania wartości wydajności wyświetleń stron, odwiedzin i klientów.

Geolokalizacja: przypisanie użytkowania aplikacji do lokalizacji połączenia odbywa się wyłącznie na podstawie anonimowego adresu IP i tylko do poziomu geograficznego województw/regionów. Uzyskane w ten sposób informacje geograficzne w żadnym wypadku nie pozwalają na ustalenie konkretnego miejsca zamieszkania użytkownika.

Łączenie danych dotyczących użytkowania w ofertach: Dane użytkowe klienta technicznego (np. przeglądarki na urządzeniu) są łączone między aplikacjami i przechowywane w bazie danych.

5.2.4 Czas przechowywania danych

INFOnline GmbH nie zapisuje pełnego adresu IP.

Adres IP jest używany tylko do odbioru pakietów danych, a następnie skracany o 1 bajt. W procesie spisu skrócony adres IP jest odrzucany, a w procedurze pseudonimizowanej jest przechowywany maksymalnie 60 dni. W procesie pseudonimizowanym dane użytkowania w połączeniu z unikalnym identyfikatorem są przechowywane maksymalnie przez 6 miesięcy.

5.2.5 Przenoszenie danych

Adres IP oraz skrócony adres IP nie będą udostępniane.

5.2.6 Dalsze informacje

Więcej informacji dotyczących ochrony danych w procesach pomiarowych można znaleźć na stronie internetowej INFOnline GmbH (https://www.infonline.de), obsługującej proces pomiarowy.

5.3 Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych za pomocą Google Analytics

W celu analizowania zachowania użytkowników, nasza aplikacja korzysta z Google Analytics, usług analitycznych Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Informacje generowane na temat użytkowania (typ i wersja urządzenia, system operacyjny, odwiedzana strona, data i godzina wizyty, rozdzielczość ekranu oraz użyty adres IP) są przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych (USA) i tam przechowywane. Zwracamy uwagę, że przed transmisją adres IP jest zastrzegany. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. W naszym imieniu Google wykorzystuje przekazane informacje do oceny w jaki sposób korzystasz z naszej aplikacji, do tworzenia raportów o działaniach i świadczenia dalszych usług związanych z jej użytkowaniem. Google może również przekazywać informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli strony trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. W żadnym wypadku Google nie będzie łączył Twojego adresu IP z innymi danymi Google.

Ponadto korzystamy z funkcji reklamowych Google Analytics, dzięki którym możliwe jest anonimowe gromadzenie i przetwarzanie danych socjodemograficznych za pomocą identyfikatora reklamowego przypisanego do konkretnego urządzenia.

Korzystając z naszej aplikacji, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych gromadzonych przez Google oraz sposób ich przetwarzania w celach opisanych powyżej. Jeśli nie wyrażasz zgody na zbieranie i przetwarzanie danych w tej aplikacji przez Google Analytics, możesz wyłączyć opcję "Wyślij anonimowe dane o użytkowaniu", znajdującą się na końcu tego oświadczenia o ochronie danych.

5.4 Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych za pomocą Firebase Analytics

W celu analizowania zachowania użytkowników i integracji przesyłania wiadomości Firebase Cloud-Messaging-Services, nasza aplikacja korzysta z usług Firebase Analytics.

Firebase-SDK (Software Development Kit) gromadzi informacje o wersji aplikacji, typie urządzenia, wersji systemu operacyjnego, czasie instalacji aplikacji oraz wieku, płci i grupach użytkowników. Ponadto, w ramach dalszych działań, Firebase-SDK zbiera informacje podczas korzystania z aplikacji. Zbieranie danych Firebase-SDK sterowane zdarzeniami jest wyzwalane przez takie działania, jak instalacja i uruchomienie aplikacji, aktualizacje, ponowna instalacja, aktualizacja systemu operacyjnego, usuwanie danych aplikacji, awarie aplikacji i zakupy w aplikacji, a także potwierdzenie, pobieranie i otwieranie wiadomości Push oraz otwieranie i aktualizowanie aplikacji za pomocą linku dynamicznego. Dla każdego z tych zdarzeń gromadzona jest liczba odwiedzin, liczba użytkowników aktywującyvh zdarzenie oraz, jeśli jest dostępna, wartość zdarzeń. W celu zidentyfikowania urządzenia, Firebase-SDK używa identyfikatora reklamy specyficznego dla urządzenia.

Korzystając z naszej aplikacji, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych gromadzonych przez Firebase oraz sposób ich przetwarzania w celach opisanych powyżej. Jeśli nie wyrażasz zgody na zbieranie i przetwarzanie danych w tej aplikacji przez Firebase Analytics, możesz wyłączyć opcję "Wyślij anonimowe dane o użytkowaniu", znajdującą się na końcu tego oświadczenia o ochronie danych.

5.5 Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych za pomocą pakietu Facebook-SDK

W tej aplikacji integrujemy tzw. pakiety Facebook- SDK. To oprogramowanie pozwala śledzić rodzaj kampanii reklamowej na Facebooku, która zachęca użytkowników do pobrania naszej aplikacji. W tym celu wysyłamy na Facebooka identyfikator reklamy specyficznej dla urządzenia, wersję aplikacji oraz informacje, że aplikacja została uruchomiona lub zatrzymana.

W tej aplikacji, możesz zrezygnować z przekazywania wymienionych danych do Facebooka wyłączając opcję "Wyślij anonimowe dane o użytkowaniu" znajdującą się poniżej polityki prywatności.

5.6 Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych podczas korzystania z Facebook Custom Audience

Na naszych stronach internetowych zintegrowane są tagi remarketingowe portalu społecznościowego Facebook, z siedzibą w 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Służą one celom statystycznym i badaniom rynku. Za pomocą uzyskanych danych możemy skuteczniej projektować nasze działania na Facebooku i na przykład wyświetlać posty lub reklamy tylko osobom odwiedzającym nasze strony. Jeśli odwiedzasz nasze strony, poprzez tagi remarketingowe nawiązywane jest bezpośrednie połączenie pomiędzy Twoją przeglądarką a serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje wówczas informację, że odwiedziłeś naszą stronę wraz z Twoim adresem IP. Dzięki temu Facebook może powiązać Twoją wizytę na naszej stronie z Twoim kontem użytkownika. Uzyskane w ten sposób informacje mogą być wykorzystane do wyświetlania reklam na Facebooku Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie mamy żadnej wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Facebooka. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/

5.7 Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych podczas korzystania z usługi Batch

Nasza aplikacja wykorzystuje usługę Batch do wysyłania wiadomości push. Dostawcą jest IMEDIAPP SA (batch.com), 43 rue Beaubourg, 75003 Paryż, Francja.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na wysyłanie wiadomości push lub na podstawie naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu optymalizacji naszych wiadomości push. Batch otrzymuje od nas następujące informacje za wysyłanie wiadomości push

pseudonimizowany identyfikator użytkownika,

Twój adres IP,

token push,

status decyzji o otrzymywaniu powiadomień,

informacje o przeglądarce i systemie operacyjnym,

informacje geograficzne i

informacje o używanej wersji Batch, wysłanych wiadomościach i zachowaniu użytkownika.

Usługa Batch uzyskuje dostęp do LocalStorage przeglądarki. Jednocześnie korzystamy z narzędzi firmy Batch do rejestrowania korzystania z różnych funkcji aplikacji, aby za pośrednictwem powiadomień push dostarczyć Ci ukierunkowaną ofertę.

Zawarliśmy z Batch umowę o realizacji zamóweinia (DPA Data Processing Agreement), w której zobowiązujemy Batch do ochrony danych naszych klientów i nieudostępniania ich osobom trzecim oraz do przestrzegania przepisów RODO.

Jeśli chcesz usunąć dane zebrane o Twojej aktywności, kliknij here.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Batch można znaleźć na stronie https://batch.com/privacy-policy.

5.8. Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych podczas korzystania z Crazy Egg

W naszych aplikacjach korzystamy z usługi analizy sieci „Crazy Egg” firmy Crazy Egg Inc., 16220 East Ridgeview Lane, La Mirada, CA 90638, USA. Dzięki temu możemy gromadzić i przetwarzać działania i działania osób odwiedzających naszą stronę internetową w anonimowych profilach użytkowników w celu ulepszenia i optymalizacji projektu naszych aplikacji w oparciu o analizę zachowań odwiedzających. W tym celu również pliki cookie są przechowywane na Twoim komputerze. Informacje generowane przez te pliki cookie na temat korzystania z naszych aplikacji są przesyłane na serwer firmy Crazy Egg Inc. w USA i tam przechowywane w anonimowych profilach użytkowników. Crazy Egg przetwarza następujące informacje:

anonimiyowany adres IP

przeglądane strony i ruchy na tej stronie

liczba i pozycja kliknięć w linki

Typ i wersja przeglądarki

rozmiar ekranu używanego urządzenia końcowego

Zawarliśmy z Crazy Egg umowę o przetwarzaniu danych na podstawie Art. 28 RODO w związku ze standardowymi klauzulami umownymi UE, w której Crazy Egg zobowiązuje się do ochrony danych naszych użytkowników i przetwarzania ich zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych . Crazy Egg wykorzystuje zebrane dane wyłącznie w naszym imieniu i w celu określonym tutaj. Dane nie są dalej wykorzystywane przez Crazy Egg ani ujawniane osobom trzecim. Dane zbierane przez Crazy Egg nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkowników naszej aplikacji.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody za pośrednictwem naszego banera cookie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych za pomocą naszego banera plików cookie. Alternatywnie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych przez Crazy Egg bezpośrednio pod adresem http://www.crazyegg.com/opt-out lub uniemożliwić przechowywanie plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki.

5.9 Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych podczas korzystania z Contentful

Część treści naszych aplikacji jest dostarczana za pośrednictwem Contentful Content Delivery Network (CDN) firmy Contentful GmbH (Ritterstr. 12-14, 10969 Berlin). Podczas uzyskiwania dostępu do tych treści nawiązywane jest połączenie z serwerami Contentful GmbH. Contentful CDN jest używany na podstawie naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Twój adres IP oraz informacje o używanej przeglądarce są przetwarzane wyłącznie we wskazanych celach oraz w celu utrzymania funkcjonalności i bezpieczeństwa Contentful CDN. Okres przechowywania przetwarzanych danych i dalsze informacje można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych firmy Contentful GmbH pod adresem https://www.contentful.com/legal/privacy-at-contentful/privacy-notice/.

5.10 Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych podczas odtwarzania multimediów na żądanie i transmisji na żywo

Aplikacja zapewnia przesyłanie strumieniowe treści za pośrednictwem partnerów Akamai Technologies GmbH (Parkring 20 - 22, D-85748 Garching, Niemcy) i THEO Technologies NV (1B Kolonel Begaultlaan, 3rd floor Leuven 3012, Belgia). Po wywołaniu strony oferującej urządzenia do odtwarzania strumieni, informacje o Twojej przeglądarce i adresie IP, z którego odwiedzasz naszą stronę, są przesyłane do serwerów wyżej wymienionych dostawców.

Korzystanie z Akamai CDN i usługi przesyłania strumieniowego firmy THEO Technologies NV opiera się na naszych uzasadnionych interesach zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Akamai Technologies GmbH pod adresem https://www.akamai.com/de/de/privacy-policies/ i THEO Technologies NV pod adresem https://www.theoplayer.com/terms.

6. Prawa osoby zainteresowanej

Osoba zainteresowana ma następujące prawa:

Prawo do informacji (Art. 15 RODO)

Prawo do sprostowania (Art. 16 RODO)

Prawo sprzeciwu (Art. 21 RODO)

Prawo do usunięcia (Art. 17 RODO)

Prawo do ograniczenia przetwarzania (Art. 18f. RODO)

Prawo do przenoszenia danych (Art. 20 RODO)

W przypadku pytań tego rodzaju prosimy o kontakt na adres datenschutz@wetteronline.de. Należy pamiętać, że w przypadku takich próśb jesteśmy zobowiązani do potwierdzenia, że osoba składająca zapytanie rzeczywiście jest podmiotem danych.

Podmiot danych ma prawo złożyć skargę do organu ochrony danych. Możesz skontaktować się z organem ochrony danych odpowiedzialnym za Twoje miejsce zamieszkania lub z naszym organem odpowiedzialnym za ochronę danych (Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf).

7. Regularna aktualizacja tej polityki prywatności

Prawne warunki ramowe w naturalny sposób podlegają zmianom i poprawkom, które wymagają od czasu do czasu aktualizacji niniejszych informacji o ochronie prywatności. Dlatego jako dostawca usług, informujemy o wszelkich zmianach.

8. Kontakt

Jeśli chcesz się z nami skontaktować, możesz to zrobić za pośrednictwem:

WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH
Karl-Legien-Straße 194a
D-53117 Bonn
Niemcy

e-mail: info@pogodairadar.pl
telefon: +49 228 55937-998
telefax: +49 228 55937-80